Hyundai Su Arıtma

Sağlıklı su ne anlama gelmektedir?

İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaları ve kimyasalları içermeyen ancak sağlık için gerekli mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içeren renksiz, kokusuz ve berrak olan su SAĞLIKLI su'dur

Güvenli su ne anlama gelmektedir?

GÜVENLİ su ise sağlığa zarar verebilecek bütün kirleticilerden arındırılmış su'dur

Su kirliliğinin kriterleri nelerdir?

Su kirliliğinin değerlendirilmesinde öncelikli olarak suyun iletkenliği, pH’sı, sıcaklığı, içinde bulunan katı maddeler, oksijen gereksinimi, nitratlar, fosfatlar, bazı bakteriler incelenmelidir

Toplumdaki herhangi bir birey su kirliliğini gözleyebilir (bilebilir) mi?

Hem içme, hem de kullanma suyunun renksiz, kokusuz ve berrak olması gerekir. Kullanıcılar içme ve kullanma suyunun bu fiziksel özelliklerinin olması gerektiği bilgisinden yararlanarak gözleme dayalı bir değerlendirme yapabilirler

Su arıtılması neden yapılır ?

Sanayileşme, kentleşme, uygarlık düzeyinin artması gibi etkenler bir yandan ihtiyaç duyulan su miktarını attırırken, doğanın ve dolayısıyla da su kaynaklarının kirliliğini artırmakta ve kullanılacak suya arıtma işleminin uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bununla birlikte kaynağından alınan suyun arıtılması yeterli olmamakta suyu kullanıcının aldığı çeşmeye kadar güvenli ve temiz bir şekilde bireylere ulaştırmak gerekmektedir

Evsel su arıtım cihazları nedir?

Sağlık Bakanlığı içme suyu standartlarına bazı parametreler açısından uymayan sular ancak ileri arıtma yöntemleri ile (ters osmoz, nano filtrasyon gibi) arıtılabilirler. Evlerde bulunan su arıtma cihazlarından bu özellikleri taşıyanlar ancak arıtmayı tam sağlayabilirler

Ambalajlı su sağlıklı su anlamına mı gelmektedir? Şebeke suyundan farkı var mıdır?

HER ZAMAN DEĞİL. Ambalajlı su da “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”’te belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Bu tür suların denetiminin yeterli olmaması, kaynağının sürekli denetiminin yapılmaması su kalitesindeki sorunların sürekli izlenememesi, ambalajın (plastik şişelerin) ve bu ambalajda beklemesinin yaratacağı ek sorunlar olabilir. Ayrıca; plastik şişelerde uygun olmayan koşullarda uzun süre bekletilmesine bağlı olarak sularda mikroplara bağlı kirlilik meydana gelebilir.